....

      نبودن هیچکس سخت نیست                         فراموش کردن یک بودن سخت است

 

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید