من و غم

 

 

 

خدایا .. تو دلم پر از غم

می دونی همیشه چقدر شاکرتم که من رو انقدر قوی آفریدی

می دونم که یه جور راهشو پیدا می کنم

ولی ...

الان هم مثل همیشه یه نشون خوب برام بفرست که محکم تر بشم

می خوام محکم قدم بردارم ...

 

/ 1 نظر / 25 بازدید