سعی‌ کن آنقدر کامل باشی‌ ، که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران، گرفتن خودت از آنها باشد.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید