برف

 

 

نمی دونم بگم آخ جون برف یا ای وای برف

آخه وقتهایی که برف میاد هم خر کیف می شم و هم مثل سگ می ترسم ...

یک سوال فنی ؟

خر زیاد سر خوش ؟ یا سگ خیلی ترسو ؟

چرا این ها رو نسبت به این حیوانها می دن ؟

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید