سعی‌ کن آنقدر کامل باشی‌ ، که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران، گرفتن خودت از آنها باشد.        
/ 0 نظر / 17 بازدید

دلتنگی

        هر بار که می‌خواهم به سمتت بیایم یادم می‌افتد ''دلتنگی" هرگز بهانه خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست  .. .      
/ 2 نظر / 15 بازدید

...

    در سرزمینی که سایهٔ آدمهای کوچک بزرگ شد                                    در آن سرزمین خورشید در حال غروب است      
/ 0 نظر / 13 بازدید
تیر 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
2 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
5 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
7 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
4 پست
تیر 83
1 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
8 پست
آذر 82
15 پست
آبان 82
20 پست
مهر 82
29 پست
شهریور 82
31 پست
مرداد 82
20 پست